Англійська мова
Англійська освіта
Останні статті

 •  

  Прийоми викладання ділової англійської мови

  При вивченні ділової англійської мови необхідно використовувати різноманітні методики, що дозволяють найефективніше оволодіти навиками як усної, так і письмової мови. Викладач, складаючи план уроку, припускає вправи на вивчення нового матеріалу, повторення попередньої теми, закріплення знань. При вживанні комунікативного методу бажано максимально різноманітити види діяльності студентів. Дженніфер Мун, автор допомоги "Короткі курси і семінари" (Short Courses and Workshops), приводять збори різних прийомів, які можна вживати при викладанні ділової англійської мови. Прийоми, які дозволяють активізувати знання: Дати визначення, описати, ідентифікувати, категоризувати, перерахувати, назвати, змалювати, відтворити, вибрати, пригадати, сформулювати, представити, витягувати, об'єднати, детально викласти, записати, дізнатися, зміряти, підкреслити, повторити, співвіднести, дізнатися, визначити співвідношення. Прийоми, які дозволяють демонструвати розуміння матеріалу: Пояснити, перевести, оцінити, судити, осмислювати, перебудувати, з'ясувати, заперечувати, знайти відмінності, розтлумачити, продовжити або закінчити, узагальнити, привести приклади, робити припущення, переказати своїми словами, спрогнозувати, переписати, скласти резюме, обговорити, представити, ілюструвати, коротко позначити, з'ясувати, вибрати, зрозуміти, викласти, назвати, сформулювати, судити, протиставити, перевести, класифікувати, виразити, порівняти. Прийоми, службовці для закріплення знань: Застосувати, вирішити, демонструвати, змінити, підрахувати, зробити відкриття, вплинути, змінити, здійснити дію, передбачити, підготуватися, виготовити, визначити взаємовідношення, показати, використовувати, привести приклади, служити прикладом, скласти, вибрати, вибрати, пояснити як, визначити вартість, використовувати на практиці, оперувати, ілюструвати, звірити. Прийоми, які розвивають здатність аналізу: Дізнатися, знайти відмінності, оцінити, підрозділити, диференціювати, встановити, ілюструвати як, зробити висновок, вказати, співвіднести, вибрати, виділити, розділити, підрозділити, порівняти, протиставити, судити, вирішити, присвятити, перевірити, зробити вивід, покритикувати, опитати, діагностувати, категоризувати, вказати, тлумачити. Прийоми, які розвивають здатність синтезу: Запропонувати, представити, структурувати, об'єднати, сформулювати, навчити, розвинути, поєднувати, зібрати, скласти, створити, розробити, пояснити, генерувати, змінити, організувати, спланувати, переробити, перебудувати, співвіднести, реорганізувати, перевірити, написати, підсумовувати, розповісти, управляти, переглянути, зробити звіт, переробити, посперечатися, розташувати по певному порядку, вибрати, узагальнити, законспектувати, вивести, зробити виводи, породити синтезувати, з'єднати разом, припустити, детально викласти. І, нарешті, автор приводить прийоми, сприяючі формуванню оцінки: Засудити, провести оцінку, зробити виводи, порівняти, протиставити, описати як, покритикувати, проявити пристрасть, виправдати, відстоювати, розташовувати по рангу, зумовити, вибрати, оцінити, поставити під сумнів, та інші. Як видно, багато прийомів загальні для різних етапів навчання. Їх систематичне застосування – це умова як хорошого засвоєння бізнес англійського, так і особових якостей, навиків переговорів і ділових презентацій. Moon Jennifer. Short Courses and Workshops 2001

  Ольга Моргун

  Американська Академія Бізнес Англійського – успіх через спілкування


  Англійська мова
  перші кроки | методики | абревіатури | освіта | переваги