Англійська мова
Англійська освіта
Останні статті

 •  

  Індивідуальний підхід при вивченні ділової англійської мови

  Існує два основні підходи у викладанні ділової англійської мови. Перший з них – традиційний, другий – інноваційний. Традиційну методику автори допомоги Business English: An Individualized Learning Programme називають "підхід по підручнику" ("course book approach"). Тобто викладання ведеться по книзі, розбитій на розділи, по стійкій послідовності вправ: діалогів, питань, словника, граматики і так далі Ця особливість підручників має наступну перевагу: вони забезпечують чітку послідовність роботи, баланс різних видів мовної діяльності, і ін. Але основним недоліком такого підходу є те, що студенти не мають достатньої можливості утілити знання з практики. Виникає необхідність підігнати програму під потреби студентів, створити план бізнес курсу саме для них. Викладач складає певний план занять, виходячи з потреб учнів. При проведенні таких занять він користується великою кількістю розрізнених матеріалів і копій, що загрожує тим, що все ж таки система матеріалу підходить швидше викладачеві, чим студентові. Він сам шукає і надає весь учбовий матеріал, необхідний, на його думку, що вивчає діловий англійський. Тобто викладачеві потрібно точно "вгадати", чому навчити студента. Автори підручника пропонують скласти індивідуальний план курсу відповідно до їх радикально нового підходу. По-перше, зміст курсу надають студенти, а вчитель забезпечує його мовну сторону. По-друге, підручник в ідеалі має бути розроблений відповідно до потреб того, що вивчає діловий англійський, а не викладача. Для цього даний підручник побудований як база для заповнення її разним мовним матеріалом. Виходячи з того, що діловий англійський необхідний таким, що вивчає як елементи соціальної мови, як стійкі формули, як великий об'єм ділової лексики і ін., Автори книги розробили спеціальні мовні органайзери, які заповнюються учнем у міру вивчення. Спочатку викладач і студенти складають приблизну схему вивчення матеріалу і переконуються, що працюють в одному напрямі. Розділ "Органайзер вивчення мови" ("Language learning organiser") призначений для вивчення повсякденного, постійно необхідного англійського, який дозволяє виразити думки тут і зараз. Це розділ для серйозної інтенсивної мовної роботи, опрацьовування основної лексики, граматики і так далі Для більш індивідуалізованого матеріалу призначений розділ "Органайзер персональної мови" ("Personal language organiser"). Сюди може входити інформація індивідуального характеру, слова і теми по інтересах, про студентів і їх колег, місце роботи і ін. Це як би противага першої, ускладненої частини. Третій розділ книги – це "Органайзер соціальної мови" ("Social language organiser"). Це найважливіша частина книги, і входять в неї діалоги, ситуації в суспільстві, на роботі, зразки поведінки при ділових стосунках. Тобто весь цей матеріал спостерігає природне функціонування ділового англійського в природних ситуаціях. Далі слідує "Органайзер текстових запасів" ("Resource text organiser"). Тут збираються необхідні професійні тексти, а також відео, аудіо. Це словник, списки словосполук, фраз, пропозицій, збірка уривків і тому подібне "Органайзер слів-партнерів ("Word partnership organiser") " необхідний для накопичення і розподілу слів і фраз. Створюються списки слів, фраз, схеми. "Органайзер граматики ділової мови" ("Business grammar organiser") – розділ для вправ і створення довідкових матеріалів по складанню висловів, "шліфовки", наприклад, часів дієслова, огляду типових помилок і так далі "Органайзер професійної мови" ("Professional language organiser") призначений для англійського з тематики презентацій, переговорів, телефонних розмов, зустрічей, проектів, для вивчення дієслів, що стосуються професійної діяльності учня. І, нарешті, останній із запропонованих – це розділ "Органайзер культурної основи" ("Cultural background organiser"). Тут місце проблемам міжнародного спілкування, міжкультурним відповідностям і ін. Для кожного розділу характерне те, що їх можна постійно поповнювати, класифікувати, розташовувати по порядку важливості Рясна колекція мовного матеріалу служитиме добру службу у будь-який момент, використовуватися як довідник, книга для повторення, вдосконалення професійного знання ділової англійської мови. Ідеї, описана авторами допомога, для вчителя будуть корисні при складанні плану занять діловому англійському за принципом індивідуального підходу і допоможуть провести високоефективний учбовий курс, створений "по мірках" студента. Wilberg Peter, Lewis Michael. Business English: An Individualized Learning Programme. Teachers’ manual. - LTP

  Ольга Моргун

  для American Academy of Business English


  Англійська мова
  перші кроки | методики | абревіатури | освіта | переваги